Pagrindinis


Informacija

Vokiečių g. 4/2
LT - 01130, Vilnius 
Tel. 8-5 23 14 750
Tel/Fax. 8-5 26 28 442
El.p.: info@srtfondas.lt
2015-03-30 d. posėdyje tarybos pirmininke išrinkta Danguolė Skarbalienė / Šiemet dar bus skelbiamas konkursas medijų ir informacinio raštingumo skatinimo projektams

2015 m. konkurso II etapo rezultatai
2015 m. sutartis
2015 m. sutarties priedas Nr.1 (spauda)
2015 m. sutarties priedas Nr.1 (TV, radijas)
2015 m. sutarties priedas Nr.1 (Internetas)
2015 m. sutarties priedas Nr.2
2015 m. licencinio lėšų konkurso "Regionų bendruomenių kultūra" rezultatai
2015 m. finansinė ataskaita
2015 m. spaudos projekto įgyvendinimo ataskaita
2015 m. radijo / TV projekto įgyvendinimo ataskaita
2015 m. internetinio projekto įgyvendinimo ataskaita
2015 m. 1 (Kultūros ir meno leidinių) programos rezultatai
2015 m. 2 (Šviečiamieji projektai) programos rezultatai
2015 m. 3 (Regioninės žiniasklaidos) programos rezultatai
2015 m. 4 (Radijo ir televizijos) programos rezultatai
2015 m. 5 (Interneto) programos rezultatai
2015 m. 6 (Vaikų ir jaunimo) programos rezultatai
Informacija dėl mokesčio už licencijas mokėjimo
Konkurso bendrieji nuostatai
Konkurso bendrųjų nuostatų pakeitimas (2011 m. rugpjūĨio 17 d. Nr.955)