Pagrindinis


Informacija

Vokiečių g. 4/2
LT - 01130, Vilnius 
Tel. 8-5 23 14 750
Tel/Fax. 8-5 26 28 442
El.p.: info@srtfondas.lt
Paskelbti Visuomenės informavimo saugumo konkurso II etapo rezultatai. Sutartys pasirašomos iki lapkričio 30 d.

Visuomenės informavimo saugumo konkurso 2015 m. II etapo rezultatai
Visuomenės informavimo saugumo konkurso II etapo sutarties forma
Visuomenės informavimo saugumo konkurso II etapo sutarties priedas Nr.1 (spauda)
Visuomenės informavimo saugumo konkurso II etapo sutarties priedas Nr.1 (TV, radijas)
Visuomenės informavimo saugumo konkurso II etapo sutarties priedas Nr.1 (internetas)
Visuomenės informavimo saugumo konkurso II etapo sutarties priedas Nr.2
Pranešimas dėl 2016 m. konkurso
2015 m. finansinė ataskaita
2015 m. spaudos projekto įgyvendinimo ataskaita
2015 m. radijo / TV projekto įgyvendinimo ataskaita
2015 m. internetinio projekto įgyvendinimo ataskaita
Konkurso bendrieji nuostatai
Konkurso bendrųjų nuostatų pakeitimas (2011 m. rugpjūĨio 17 d. Nr.955)