Fondo įstatai

2019 m. sausio 23 d. Visuotiniame dalininkų susirinkime patvirtinti VšĮ "Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas" įstatai (įregistruoti 2019-02-27)
Mūsų draugai