2020 01 28 Laiškas Seimo nariams

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktorius Gintaras Songaila Seimo nariams išplatino laišką dėl plenariniame posėdyje numatomo svarstyti "žiniasklaidos rėmimo fondo". Laiške kritikuojamas R.Karbauskio sumanymas atsisakyti nepriklausomo fondo principo skiriant paramą žiniasklaidai (naujojo fondo vienintelis steigėjas būtų Kultūros ministerija), o taip pat - paramos gavėjų įtraukimas į tarybą, priimančią tiesioginius sprendimus dėl paramos skyrimo. Laiškas pridedamas.
 
Nors oficiali siūlomų Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimų priežastis - nepakankama parama periodiniams kultūros ir meno leidiniams, jokių didesnių garantijų šiems leidiniams naujame fonde nenumatyta. Atvirkščiai, kultūros ir šviečiamasis turinys naujojo fondo skiriamai paramai taptų antraeilis.  
Mūsų draugai