Naujienos

2016 09 01 Naujienos

 

Skelbiamas 2017 m. konkursas viešosios informacijos rengėjų kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo Taryba skelbia  kultūrinių, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamųjų žiniasklaidos projektų, kuriems per Fondą gali būti suteikta valstybės dalinė finansinė parama, 2017 m. konkursą.

Konkursas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, LR Vyriausybės patvirtintais bendraisiais nuostatais, tarybos patvirtintais programų aprašais bei Fondo įstatais,

Informacija teikiama tel.: 8-5 2314750 ir el.paštu: info@srtfondas.lt

Paraiškos priimamos iki 2016 m. spalio 10 d.

Pasirašyta ir antspauduota paraiškos forma kartu su kompiuterine laikmena pristatoma į Fondą adresu Vokiečių g. 4/2, Vilnius LT-01130.

 

Rezultatus numatoma skelbti 2017 m. sausio mėn.

Vizija ir tikslai

Fondo misija – konkurso tvarka teikti paramą viešosios informacijos rengėjų kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams žiniasklaidoje.
 

Naujienlaiškio užsakymas

Atsisakyti naujienlaiškio
Mūsų draugai