2020 01 15 Dėl 2020 m. konkurso

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas konkurso tvarka paskirstė 2020 m. valstybės paramą viešosios informacijos rengėjų projektams. Pagal galiojančias Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas parama skiriama viešosios informacijos rengėjų kultūriniams ir šviečiamiesiems projektams. Nors šviečiamųjų projektų paskirtis pastaruosius penkerius metus papildyta visuomenės informavimo saugumo ir medijų raštingumo tematikomis, nekomercinio kultūros ir meno turinio sklaida žiniasklaidoje buvo ir lieka pagrindinis Fondo paramos tikslas. 

Vadovaudamasis Vyriausybės patvirtintais Bendraisiais konkurso nuostatais, Fondas skyrė paramą šešioms Visuomenės informavimo įstatyme nustatytoms programoms pagal žiniasklaidos sektorius:

1) periodinių kultūros ir meno leidinių  (25 proc.);

2) nacionalinės periodinės spaudos (10 proc.);

3) regioninės periodinės spaudos (25 proc.);

4) nacionalinės radijo ir televizijos (16 proc.);

5) regioninės radijo ir televizijos (8 proc.);

6) internetinės žiniasklaidos (16 proc.).

Pastaruosius penkeris metus Fondui skiriami asignavimai nesikeitė. Šiais metais projektams skirta 2 578 000 eurų. Konkursui buvo pateiktos 439 paraiškos. Iš Fondo prašoma paramos suma siekė 6 740 719 eurų. Kiekvienos programos paraiškos buvo vertinamos ekspertų grupių, kurias sudarė po penkis ekspertus – patyrusių žurnalistų, mokslininkų, meno ir kultūros profesionalų. Atsižvelgdama į Fondo ekspertų išvadas ir siūlymus, galutinį sprendimą priėmė septynių asmenų Fondo taryba, vertindama projektų originalumą, aktualumą, profesionalumą, jų atitiktį Fondo tikslams.

Įstatymų nustatyta tvarka dalis viešosios informacijos rengėjų teiktų projektų (iš viso 12 projektų) nedalyvavo konkurse, nes buvo arba pripažinti padarę rimtą profesinį pažeidimą, arba juose buvo pateikta klaidinga informacija apie viešosios informacijos rengėją ir / ar jo leidžiamų visuomenės informavimo priemonių tiražus

Fondo Tarybos sprendimu 2020 m. konkurse parama suteikta 311 projektų. 53 leidiniai, kuriuose bus vykdomi valstybės paramą gavę projektai, vadovaujantis Bendrųjų konkurso nuostatų 57 str., užprenumeruoti šalies viešosioms bibliotekoms.  

  

1 programa (Periodinių kultūros ir meno leidinių)

2 programa (Nacionalinės periodinės spaudos)

3 programa (Regioninės periodinės spaudos)

4 programa (Nacionalinės radijo ir televizijos)

5 programa (Regioninės radijo ir televizijos)

6 programa (Internetinės žiniasklaidos)

Pagal Bendrųjų konkurso nuostatų 59 punktą sutartys pasirašomos iki vasario 12 d. Paramą gavęs pareiškėjas į Fondą pristato po du užpildytos sutaries ir priedų (Nr.1 ir Nr.2) egzempliorius.

2020 m. sutartis dėl valstybės dalinės finansinės paramos suteikimo viešosios informacijos rengėjo projektui

Sutarties priedas Nr.1 (spauda)

Sutarties priedas Nr.1 (TV/radijas)

Sutarties priedas Nr.1 (internetes)

Sutarties priedas Nr.2 (sąmata)

 

 

Mūsų draugai