Naujienos

2018 04 23 Atsisveikinimas

 

Atsisveikiname su ilgamečiu Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktoriumi, rašytoju Mykolu Karčiausku

Balandžio 20 d. mirė Mykolas Karčiauskas (g. 1939 m.). Žmogus, 18 metų vadovavęs Fondui. Jo dėmesio, rūpesčio, atidaus žmogiško žvilgsnio, pagarbos, kantrybės užteko visiems, bet ypač dėmesingas Jis buvo  mažesniems ir silpnesniems.  Ypač mylėjo ir rūpinosi savo gimtuoju Pasvalio kraštu.  Tai Mykolas buvo paminklo broliams Vileišiams iniciatorius – jo dėka Vilnius šiandien turi paminklą šiems didiems broliams.

Mykolas buvo vaikščiojantis pavyzdys meilės žmonėms, lietuviškam žodžiui, gimtajam kraštui ir Lietuvai. 

Nuoširdi užuojauta žmonai Narutei, dukrai Agnei, sūnui Raimundui, visiems artimiesiems ir bičiuliams.

Atsisveikinimas su velioniu vyks nuo balandžio 23 d. 14 val. Paco g. 4,  Vilniuje (šarvojimo salėje šalia šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios).

Šv. Mišios balandžio 24 d. 9.00 val. Vilniaus Išganytojo bažnyčioje, Antakalnio g. 27

Urna išnešama balandžio 24 d. 13.45 val. Laidotuvės vyks Antakalnio kapinėse.

 

 

Mūsų draugai