Teisinė informacija

Fondas savo veikloje vadovaujasi LR Viešųjų įstaigų, Visuomenės informavimo įstatymais, LR Vyriausybės patvirtintais Bendraisiais konkurso nuostatais, kitais teisės aktais, įstatais ir Fondo tarybos patvirtintu Konkurso bendrųjų sąlygų aprašu ir kitais vidaus dokumentais.

Vizija ir tikslai

Fondo misija – konkurso tvarka teikti paramą viešosios informacijos rengėjų kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams žiniasklaidoje.
 

Naujienlaiškio užsakymas

Atsisakyti naujienlaiškio
Mūsų draugai